Bibel

klasse 4b

NLM´s bibelskole i Midt-Norge

 

Region Midt-Norges

undervisningstilbud

 

Bibel

 

Vi underviser i de fag dere måtte ønske.

Her er noen eksempler.

 

Timeantallet i hvert fag kan tilpasses lengden av undervisningsopplegget.

 

Ønsker du mer informasjon om fagene, så ta kontakt.

Har dere ønsker om tema som ikke står på listen, så ta kontakt.

 

Vi tilrettelegger gjerne bibelundervisning hos dere, om de temaer dere ønsker.

 

 

 

Det Gamle Testamentet

 

Frelseshistorien i GT - Innføring i GT´s historie og Jesusforbildene

 

Skapelsen - Skapelsesberetning kontra evolusjonsteori

 

Urhistorien - Skapelsen til Babels tårn

 

Proften Elias i vår tid - Elias´ liv og tjeneste overført til oss i vår tid

 

Salmene - Salme for salme

 

Høysangen - Innføring i boka

 

Esekiel - Gjennomgang av boka

 

Hosea - Gjennomgang av boka

 

Amos - Gjennomgang av boka

 

Jona - Gjennomgang av boka

 

 

Det Nye Testamentet

 

Jesu liv - Jeus liv kronologisk

 

Bergpreken - Innføring i Jesu tale

 

Personer i Apostlenes Gjerninger - Presentasjon

 

1.Korinerbrev - Gjennomgang av brevet

 

Galaterbrevet - Gjennomgang av brevet

 

1.Timoteusbrev - Gjennomgang av brevet

 

2.Timoteusbrev - Gjennomgang av brevet

 

Hebreerbrevet - Gjennomgang av brevet

 

Jakobs brev - Gjennomgang av brevet

 

1. Petersbrev - Gjennomgang av brevet

 

Sendebrevene i Joh.Åp - Veien mellom avveiene

 

Endetiden i Johannes´ Åpenbaring - Innføring i seglene, basunene og vredesskålene

 

 

Andre fag

 

Guds Navn - Innføring i de forskjellige Guds navn på grunnteksten

 

Etikk - Dagsaktuelle etiske spørsmål

 

Evangelieformidling i vår tid - Utgangspunkt i Ap.gj.

 

Dåpen - Generelt om dåpen og om barnedåpen

 

Bønn - Innføring i bønnens verden

 

Herren min elskede - Bruden og brudgommen

 

Konfesjonskunnskap - Innføring i de ulike kirkesamfunn

 

Nyreligiøsitet - Innføring i ulike nyreligiøse retninger

 

Kirkehistorie - Fra oppstandelsen til reformasjonen

 

Den Hellige Ånd - Bibelsk presentasjon

 

Gud - Bibelsk presentasjon

 

Jesus - Bibelsk presentasjon

 

Nådegavene - Innføring i de enkelte gaver

 

Apologetikk - Aktuelle temaer innen trosforsvar

 

De 10 bud - Innføring i budene

 

Fadervår - Innføring i bønnene

 

Den kristne frihet - Bibelsk innføring

 

Musikk og dans i Bibelen - Bibelsk innføring

 

 

Epost: post@klasse4b.no midt-norge@nlm.no tlf: 99 02 99 82

 

Copyright 2013 © All Rights Reserved