Why?

klasse 4b

NLM´s bibelskole i Midt-Norge

 

Region Midt-Norges

undervisningstilbud

Hvorfor Bibelundervisning?

... fordi bibelsk kunnskap gir kjennskap til Jesus

 

 

"Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere."

- Matt.28.19-20

 

Vårt kall fra Jesus er å gjøre mennesker til disipler.

Første skritt er å føre dem til tro.

Men det stopper ikke der. Jesus ba oss ikke bare om å gjøre mennesker til kristne.

De må læres.

Ikke bare litt. Men alt.

 

En disippel er en elev av Jesus.

Gjennom hele livet.

 

 

"Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir.

Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud.

Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige.»

- Kol.1,9b-11

 

Legg merke til hva kunnskapen om Guds vilje gir:

-Da gir Ånden oss visdom og innsikt

-Da kan vi leve et liv som er Jesus verdig

-Da er vi til glede for Gud

-Da bærer vi frukt i all god gjerning

-Da vokser vår kjennskap til Gud

-Da får vi kraft fra Gud til å være utholdende og tålmodige

 

På den andre siden: Der vi har liten kunnskap om Guds vilje og Guds Ord, mangler vi dette.

 

Noen Bibelvers om lærens betydning:

Bare den som blir i læren, blir frelst, sier apostelen Johannes, 2.Joh.9

Jesus sier at Guds Ord ikke kan gjøres ugyldig, Joh.10,35b

Jesus sier også at selv ikke den minste bokstav eller tøddel skal forgå, Matt.5,18

Peter sier at å vrangtolke Sktiften fører til undergang, 2.Pet.3,16

Paulus sier at å gi akt på læren frelser både deg selv og andre, 1.Tim.4,16

 

Mange flere bibelvers kunne vært nevnt. Poenget er likevel uforandret:

Læren er viktig!

Bibelkunnskap er viktig!

 

Bibelkunnskap og troen på Jesus:

Gud talte til disiplene om Jesus og sa: «Hør Ham!»

Jesus er Ordet. Jesus bærer navnet «Guds Ord»

Derfor kan man ikke skille mellom det å tro på Jesus og det å tro på Bibelen.

Det er en og samme sak. Troen holder Bibelens budskap for sant.

Vil du bli bedre kjent med Jesus, må du bli bedre kjent i Bibelen.

 

La oss derfor vokse i bibelkunnskap og dermed kjennskap til Jesus!

 

 

Epost: post@klasse4b.no midt-norge@nlm.no tlf: 99 02 99 82

 

Copyright 2013 © All Rights Reserved