Konfirm

klasse 4b

NLM´s bibelskole i Midt-Norge

 

Region Midt-Norges

undervisningstilbud

Konfirm

 

Norsk Luthersk Misjonssamband Region Midt-Norge tilbyr konfirmasjonsundervisning.

I Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Namdalen og Helgeland.

Konfirmantene blir delt opp i geografisk oppdelte opplegg, alt etter hvor hvert års konfirmanter bor. Dette for å redusere reisetid og kostnader.

 

Undervisningsopplegget er fullverdig og gir konfirmanten god innføring i den kristne tro.

Det brukes godt læremateriell.

Det vil være en betaling for bøkene og maten, men ellers er undervisningen gratis.

 

Konfirmanten med familie kan velge å ha selve konfirmasjonsen på et av våre bedehus, men står helt fritt til å velge den kirke de vil.

 

Konfirmanten kan også bruke vår undervisning som et supplement til annen konfirmasjonsundervisning, f.eks i en kirke.

 

Selve opplegget kan variere mellom heldager (lørdag), kvelder (ukedag) og helger.

Dette vil variere fra år til år, og avhenge av antall konfirmanter og geografisk spredning.

 

 

Konfirm årstudium

 

For en normalundervisning som starter om høsten og slutter om våren tilbys 7 stedsalternativer.

Det må være minimum 4 påmeldte for at et undervisningsalternativ blir gjennomført.

Ved for få påmeldte, slås flere alternativ sammen.

Datoer og navn på lærere kommer etterhvert som et alternativ blir vedtatt arrangert.

 

Alternativ 1:

Sted: Oppdal (Det kan flyttes til andre steder ved behov)

Datoer:

Lærere:

 

Alternativ 2:

Sted: Søvassli Ungdomssenter (Det kan flyttes til andre steder ved behov)

Datoer:

Lærere:

 

Alternativ 3:

Sted: Trondheim (Det kan flyttes til andre steder ved behov)

Datoer:

Lærere:

 

Alternativ 4:

Sted: Laberget Leirsted (Det kan flyttes til andre steder ved behov)

Datoer:

Lærere: Knut Ole Østertun, Rolf Lavik

 

Alternativ 5:

Sted: Åfjord (Det kan flyttes til andre steder ved behov)

Datoer:

Lærere:

 

Alternativ 6:

Sted: Namsos (Det kan flyttes til andre steder ved behov)

Datoer:

Lærere: Endre Stene, Rolf Lavik

 

Alternativ 7:

Sted: Mosjøen (Det kan flyttes til andre steder ved behov)

Datoer:

Lærere:

 

 

 

Pris

 

Pris: Kr. 1000,-

Prisen inkluderer materiell og mat.

Faktura sendes i midten av kurset.

 

 

Påmelding

 

All påmelding skjer elektronisk på denne linken: PÅMELDINGSSKJEMA

Påmeldingen åpnes 15. mars hvert år.

 

 

Mer informasjon

 

For mer info, kontakt regionkontoret:

 

E-post: midt-norge@nlm.no

Telefon: 73 83 58 30

Fax: 73 83 58 40

Adresse: NLM Midt-Norge, Ole L. Kolstads veg 2, 7088 Heimdal

 

 

Epost: post@klasse4b.no midt-norge@nlm.no tlf: 99 02 99 82

 

Copyright 2013 © All Rights Reserved